top of page
logo hdm.png

Ons privacybeleid

PRIVACY PROTOCOL.

Stichting Happy Dog Maspalomas Animal Rescue hanteert het volgende protocol:


-          Uw gegevens worden worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons verstrekt zijn, en kunnen alleen ingezien worden door onze medewerkers.

-          Uw gegevens worden opgeslagen in de dropbox van  Happy Dog Maspalomas. Identiteitsbewijzen worden na controle door een van onze medewerkers direct weer uit onze dropbox verwijderd.

-          Donateurs en sponsors worden door ons alleen met naam genoemd op website en facebook na uitdrukkelijke toestemming.

-          Donateurs kunnen zich ten allen tijde afmelden door het sturen van een e-mail naar happydogmaspalomas@outlook.com

-          Rechten van betrokkenen (Donateurs, vrijwilligers)
Vrijwilligers en donateurs kunnen ten allen tijde hun gegevens laten verwijderen door het sturen van een e-mail aan : happydogmaspalomas@outlook.com

-          Bij digitaal ondertekenen van contracten gebruiken wij sign-request. De gegevens worden opgeslagen op een veilige server.

-          Onze website gebruikt  functionele en analytische cookies.

Ons privacybeleid: Welkom
bottom of page