top of page
Rescue Puppy

INFOPAKKET VOOR ADOPTANTEN 

De adoptie van een buitenlandse hond

Wat kan ik verwachten?

Inhoud


Voorwoord. 3

Hoe om te gaan met mijn pas geadopteerde hond?. 4

Houd rekening met vluchtgedrag. 4

De hond in zijn nieuwe thuis. 4

Wandelen. 5

Zindelijkheid. 6

Positief belonen. 6

Voorkom weglopen. 6

ONTSNAPPING.. 8

Op het vliegveld. 9

In de auto: de reis naar huis en de daarop volgende reizen. 9

In huis. 9

In de tuin. 10

Tijdens de wandeling. 10

Mijn hond wordt vermist, wat nu?. 11

     Wat kost een hond?. 12

Spelen & bewegen. 12

Accessoires. 12

Vachtverzorging. 12

Een ongeluk zit in een klein hoekje. 13

Het afscheid. 13

Adoptie-vergoeding Happy Dog Maspalomas. 14

    Registratie van de hond volgens de nieuwe EU regels…………………………………………………………………15

    De geadopteerde hond en verzekeringen. 16

WA verzekering voor dieren. 18

    Ziektes op Gran Canaria. 19

Hartworm (filaria) 19

Lyme. 20

Anaplasma. 20

Ehrlichiose. 21

Zomer en teken. 22

Vermissing of levensgevaar: 23

Tot slot. 25Voorwoord


Wat ontzettend leuk dat je eraan denkt om een hond uit Gran Canaria te adopteren! Om een weloverwogen keuze te maken hierin, hebben wij deze informatiebrochure gemaakt. Lees deze aandachtig door en ga na of je een hond uiteindelijk kunt bieden wat deze nodig heeft en of een adoptiehond bij jou en je gezin past. Wellicht heb je al een hoop kennis maar leer je hierdoor toch weer iets bij. Of je hebt nog helemaal geen idee wat je van een rescue hond kunt verwachten? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Komen er ziektes voor bij deze honden? En wat kost dat nou, het adopteren van een hond? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven in deze brochure.

Wij wensen je veel leesplezier toe!  


Team Happy Dog Maspalomas Animal RescueHoe om te gaan met mijn pas geadopteerde hond?


Wanneer een hond vanuit het buitenland naar Nederland komt, komt deze hond vaak vanuit een heel andere leefomgeving bij ons terecht. Veel honden hebben niet in een huis bij een gezin gewoond en kennen onze menselijke gewoonten vaak helemaal niet. Denk alleen al aan al onze huiselijke geluiden, onze gewoontes van binnen en buiten lopen en willen aaien en kroelen met een hond! Deze honden hebben vaak op straat geleefd of in een dodingsstation gezeten. Mensen betekenden meestal slecht nieuws. En nu wordt van deze honden verwacht dat ze, vaak zonder steun van andere honden, even met die ‘enge’ mensen gaan samenleven in een kleine ruimte!

Hieronder enkele tips om de eerste tijd zo goed mogelijk door te komen en de hond rustig aan te laten wennen aan zijn nieuwe leven:


Houd rekening met vluchtgedrag
Houd er áltijd rekening mee bij het adopteren van een hond uit het buitenland dat deze hond verward, bang en onzeker is bij aankomst. Hoe sociaal en kalm deze hond ook mocht zijn in de opvang, de lange reis heeft op de meeste honden veel impact. Ook al oogt de geadopteerde hond nog zo relaxed, hij kent jou nog niet en ziet je nog niet als zijn vertrouwde basis! Zodra de hond schrikt zal een mogelijk oudere overlevingsdrang de kop weer op steken en zal de hond doen wat hij in zijn vorig leven ook deed; VLUCHTEN. Hoe dan ook, op alle mogelijke manieren. Meer hierover is te lezen in het document “Hoe voorkom je ontsnapping”.


De hond in zijn nieuwe thuis
Indien er al een hond aanwezig is in huis: Laat de honden elkaar voor het eerst ontmoeten in de tuin of bijvoorbeeld in alle rust in huis. Neem je eigen hond NIET mee naar het vliegveld. Deze omgeving is erg stressvol en ook de terugrit naar huis zorgt voor een stressvolle situatie.

Laat de hond langzaamaan kennis maken met het leven zoals dat er in zijn nieuwe gezin uitziet. Neem de tijd de hond te leren kennen en geef de hond de kans zijn nieuwe eigenaren en leefomgeving te leren kennen. Het opbouwen van vertrouwen in elkaar en het smeden van een band kost tijd en aanpassing bij zowel hond als eigenaar. Neem en geef hiervoor ruim de tijd. Verwacht de eerste weken nog niet te veel van de hond: hij is dan nog aan het bijkomen van de reis en de grote verandering in zijn leven. Het belangrijkste is dan: rust, rust en rust. Overvraag een hond niet door hem meteen mee te nemen naar drukke plaatsen, hondenscholen, mee op visite…..het is echt teveel om te bevatten.

 • De eerste weken in zijn nieuwe thuis wordt er gewerkt aan de band en het vertrouwen. Forceer niets. Ga na hoe de hond reageert op alle dagelijkse dingen die in het betreffende gezin voorkomen en leer elkaar steeds beter kennen. Ontdek samen wat de hond leuk vindt om te doen. Laat de hond zoveel mogelijk fijne ervaringen opdoen.

 • Vervolgens wordt het leven steeds meer uitgebreid. Er komt visite in huis, de hond wordt even alleen gelaten, er wordt een bezoekje aan de dierenarts ingepland, een keer mee op visite, er wordt kennis gemaakt met andere honden enzovoorts. Alles op het eigen tempo van de hond.

 • Biedt de hond altijd steun wanneer hij angstig is. Het fabeltje dat een hond genegeerd moet worden wanneer hij angstig is, is allang achterhaald. Ook honden vinden het, net als mensen, fijn wanneer ze merken wanneer ze er niet alleen voor staan en dat er iemand is om ze te steunen. Praat rustig tegen de hond, laat hem dicht bij je zijn. Bij de meeste bange honden is het ‘t beste om ze zelf te laten komen. Je kunt ze proberen te lokken met iets lekkers. Aai een hond die je nog niet goed kent nooit over de kop en kijk ze niet recht aan, zeker niet bij een bange, onzekere, of dominante hond. Weet goed waar je aan begint en geef niet te snel op. De hond heeft misschien veel meegemaakt en verdient op zijn minst tijd om te wennen en te hechten.

 • Aan te raden is om de eerste week ’s nachts bij de hond te slapen. Je kunt bijvoorbeeld in de woonkamer bij de hond slapen of de hond bij het bed laten slapen. Op deze manier kan je de hond troosten en leert de hond vertrouwen te krijgen.

 • Zorg voor een goede rustplek voor de hond waar hij alle prikkels van de nieuwe omgeving kan wegslapen, emmertje leeg maken. Op deze plek laat je de hond ook ten alle tijden met rust zodat hij weet dat hij hier de rust ook krijgt als hij deze nodig heeft en weet dat hij hier veilig is. Een hond die zijn emmertje leeg heeft is in staat om te leren.


Wandelen
Het is belangrijk de eerste periode rustig aan te doen met de wandelingen. Het risico bestaat dat je de hond te snel mooie wandelingen en veel beweging wilt geven. De hond heeft dat immers altijd gemist. Toch is het belangrijk dit rustig op te bouwen. De hond doet zoveel nieuwe indrukken op (nieuwe mensen, geuren, taal, omgeving, voeding, etc) dat die extra indrukken van de prachtige lange wandeling beter even kunnen wachten. Begin met een rondje van 5 minuten en bouw de wandelroutes langzaam steeds iets uit. Zo kunnen deze indrukken gefaseerd binnenkomen bij de hond. Hou er tevens rekening mee niet te lang te lopen met jonge honden. Als richtlijn geldt, voor iedere maand leeftijd, 5 minuten lopen. Met een half jaar is een half uurtje stevig doorlopen dus voldoende. Leren loslopen train je eerst met een lange lijn. Dan in een afgesloten gebied. De eerste paar maanden alleen werken aan de band / relatie tussen jou en de hond is veel belangrijker dan ze los te laten lopen. Als dat goed is, komt het loslopen meestal vanzelf. Realiseer je wel dat jacht- of zwerfhonden wellicht nooit zullen kunnen loslopen omdat het jacht- of zwerversinstinct nog aanwezig is. Ook is het van invloed of je al een roedel hebt of nog niet.

Zindelijkheid
Bij het adopteren van honden uit het buitenland moet je er altijd rekening mee houden dat de hond niet zindelijk is. Op straat leren ze dit immers niet en in de opvang is de situatie er ook niet naar om de honden dit te leren. Je zult daarom zelf veel tijd en energie moeten steken in de zindelijkheidstraining van je hond. De meeste honden zullen dit snel oppikken, maar het kan maar zo dat het bij jou weken of maanden duurt voordat je hond doorheeft dat plassen in huis niet hoort.

Positief belonen
Ga de hond nooit bestraffen wanneer hij anders reageert dan je verwacht had of zou willen, maar ga na waarom je hond zo doet en ga werken aan de onderliggende oorzaak. Houd er zeker rekening mee dat een hond eerst moet wennen, en dat je daarna zijn ware karakter pas zult zien. Dat kan wel zeker 3 maanden duren. Honden die meerdere keren herplaatst zijn, zullen zich moeilijker kunnen hechten. Hun vertrouwen is dusdanig beschadigd dat ze het vertrouwen niet meer durven geven.

Voorkom weglopen
Pas wanneer je genoeg vertrouwen hebt opgebouwd en de hond met plezier naar je toekomt kun je gaan proberen de hond een keer los te laten. Dit is vaak pas na een aantal maanden. Doe dit voor het eerst in een omheind gebied tot je zeker weet dat de hond terug komt en niet zal weglopen. Dan pas buiten: Doe er altijd eerst een lange dunne lijn (zonder lus) aan. Op deze manier voelt de hond zich vrij en kun je alsnog ingrijpen op momenten dat de hond toch niet bij je durft of wil komen. Je kunt de lijn vasthouden en beginnen met korte stukken laten vallen en dit op deze manier uitbreiden. Ook zijn er verschillende GPS trackers te koop. Deze voorkomen niet dat je hond wegloopt, maar kunnen je wel helpen om je hond terug te vinden mocht het ooit toch gebeuren. Meer hierover is terug te lezen in het stuk “Hoe voorkom je ontsnapping”.

Zorg voor een goede registratie van jouw geadopteerde hond: HDM zorgt voor de chipregistratie van de hond voor mensen woonachtig in Nederland. Mensen uit Belgie dienen dit zelf over te laten schrijven bij hun dierenarts. Hang een penning of adreskokertje met dezelfde gegevens (naam en telefoonnummer, adres) aan zowel de halsband als het tuig. Op deze manier kan men contact met je opnemen mocht je hond gevonden worden.

Schematische weergave van de ontwikkeling van de geadopteerde hond:


Bron: https://www.rescuedogs101.com/
ONTSNAPPING


Dagelijks verschijnen er op het internet oproepen over honden die zijn ontsnapt, met de meest verschrikkelijke gevolgen….. Dit zien wij helaas met lede ogen aan. Daarom proberen wij er alles aan te doen om te voorkomen dat dit bij onze hondjes gebeurt.


Het leven in Nederland, met voor de hond vreemde geuren, vreemde mensen en gewoontes, met drukke straten, wordt voor de meeste adoptiehonden als heel erg spannend ervaren. We staan er vaak niet bij stil omdat we het beste met de hond voor hebben maar je haalt een dier weg uit alles wat hij als veilig ervaart. Zijn wereld was voorspelbaar en dat is het nu niet meer. Het is een grote chaos voor hem geworden. Zijn veiligheid is weg. Hij zal terug willen naar hetgeen voor hem als veilig voelde, vertrouwd. Ook al was dat de meest smerige kennel. De hond zal er alles aan proberen te doen om te kunnen ontsnappen, terug naar zijn veilige haven.

Honden ontsnappen vaak tijdens het overname moment: Bij een parkeerplaats of tankstation waar sommige stichtingen hun overnamemoment hebben, ze ontsnappen op het vliegveld tijdens de aankomst of tijdens de aankomst in hun nieuwe huis waar men vergeet de deur goed te sluiten. Honden kunnen thuis ook ontsnappen door zelf een deur te openen, over een schutting te springen of klimmen, de poortdeur van de tuin kan worden vergeten dicht te doen. Kinderen of zelfs volwassenen binnen het gezin die een deur openen en niet in de gaten hebben dat de hond bij de deur zit. Allemaal moment die een hond kan aangrijpen om te ontsnappen. Hieronder enkele tips die eraan bijdragen dat de hond veilig blijft:


Hoe voorkom je ontsnapping van je geadopteerde hond?

Om de veiligheid van de geadopteerde hond bovenaan te stellen, hebben wij enkele tips op een rijtje gezet:
Op het vliegveld
Wij gaan altijd uiterst voorzichtig te werk. De honden komen op het vliegveld aan met een halsband en krijgen van de HDM vrijwilliger (het zogenaamde “dubbel aanlijnen”) een tuigje om. Wij adviseren deze techniek te blijven gebruiken ook thuis. Natuurlijk kun je thuis ook het tuig afdoen.

Wat is dubbel aanlijnen: Een riem aan het veiligheidstuig en een riem aan de halsband. Ook wordt er een koppellijntje tussen de lijn van de halsband en het tuig aangebracht, nog een extra veiligheid. Zeker op het drukke vliegveld, waar je met je hond loopt die nog helemaal gedesoriënteerd en angstig is van de reis! Mocht de hond zich dan lostrekken, of hij trekt zijn hoofd uit de halsband dan heb je nog altijd een lijn vast.  Kleine hondjes kun je vaak beter optillen. De luchthaven is zo overweldigend en ze zijn meer gebaat bij een plekje dan in een dekentje op je arm.


In de auto: de reis naar huis en de daaropvolgende reizen  
Ga ALTIJD met de auto vanaf het vliegveld naar huis en NIET met het openbaar vervoer. De honden zijn gedesoriënteerd, kunnen angstig zijn en weten niet wat ze overkomt tijdens en na de vliegreis. Een rit met het openbaar vervoer is te indrukwekkend en gevaarlijk voor een hond die net in Nederland is aangekomen en is daarom NOT DONE.


Er zijn autogordels te koop voor je hond. Deze klik je vast in de gordelhouder en je maakt het haakje vast aan het veiligheidstuig. Controleer ook altijd of deze gordel goed is vastgeklikt. Hierdoor heeft de hond geen kans om te ontsnappen als hij in de auto zit. Klik je hond dan ook alleen los wanneer je de riem vast hebt zodat de hond nu ook niet opeens kan gaan rennen. Stop van het vliegveld op weg naar huis niet om de hond te laten drinken of iets anders. Open geen portieren. Een angstige hond zal elke gelegenheid aangrijpen om te kunnen ontsnappen. De hond kan gaan hijgen tijdens de reis maar dit is voornamelijk stress. Als er nog iemand bij je is, kun je de hond natuurlijk onderweg wel even laten drinken maar laat de hond in de auto en de portieren gesloten. Je zult meestal merken dat het hijgen niet voortkomt uit dorst maar vanwege stress.


Deze autogordel kun je kopen voor onder de 5 euro bij Zooplus: http://www.zooplus.nl/shop/honden/benches/veiligheidsgordels/gordels/636872?rrec=true


In huis
Sluit alles goed af: Zorg ervoor dat je alle deuren en ramen goed afsluit wanneer je hond net bij je is gearriveerd. Voorkom dat er zomaar iemand van buiten naar binnen kan lopen. Plak desnoods de bekende geeltjes op de deuren met LET OP!  Wees ook extra voorzichtig wanneer iemand van binnen naar buiten gaat. Het zal je nog verbazen hoe snel een hond langs iemand kan glippen om te ontsnappen.

Deuren die open gaan zijn altijd erg aantrekkelijk voor honden. Ze gaan erdoor naar buiten voor wandelingen en er zijn allemaal geuren en geluiden die door een open deur komen. Ook kan de hond de eerste tijd in huis angstig zijn (de meeste honden zijn dit immers niet gewend). Een uitweg naar buiten is dan heel verleidelijk voor de hond. Hiervoor is het “sluizensysteem” een oplossing. Het sluizensysteem houdt in dat je ervoor zorgt dat er 2 ‘deuren’ zijn voordat jij en de hond naar buiten kunnen. Dit kan een woonkamerdeur + buitendeur zijn. Maar eventueel ook een traphekje + buitendeur. Zorg er altijd voor dat wanneer de buitendeur open gaat, dat de woonkamerdeur of hekje dicht zit zodat de hond niet plotseling naar buiten kan rennen wanneer je even niet oplet.


In de tuin
Wij hebben tijdens het adoptieproces al rekening gehouden met wat de hond nodig heeft, maar sommige honden zijn echte ontsnappers. Die klimmen, wanneer ze de kans hebben, zo over de schutting. Zorg ervoor dat er geen spullen tegen de schutting/poort aan staan waar een hond op kan springen om zo over het hek te klimmen. Blijf in het begin altijd bij de hond wanneer hij of zijn in de tuin is, laat hem nooit zonder toezicht in de tuin de eerste weken. Net als een kat, maakt een hond in nood rare sprongen. Je hebt zelf ook niet alles onder controle natuurlijk! Het kan bijvoorbeeld gaan onweren, er kunnen harde knallen van straat afkomen, er kan een vogel voorbijvliegen waar de hond achteraan wil …. je weet nog niet hoe jouw nieuwe hond hierop kan reageren.

Als er een poort in de tuin is, let er dan goed op dat deze op slot zit zodat niemand de poort open kan doen zonder dat je dit door hebt. Als er kinderen in het gezin aanwezig zijn, leer deze dan aan om de poortdeur altijd goed dicht te doen. Let ook zelf goed op of de poortdeur wel echt dicht zit. Laat vriendjes van kinderen, familie en leveranciers ook niet zonder vooraankondiging de tuin binnen stappen.

Dit alles geldt natuurlijk voor iedere hond, maar bij een buitenlandse adoptiehond kun je er maar beter 100% zeker van zijn dat de tuin echt compleet veilig is. Tijdens de wandeling

Onze honden komen vaak van de straat of het dodingsstation. Hoe ze daar terechtkomen dat is vaak nog maar de vraag. Waren het straathondjes? Waren het huishonden? Zaten ze vastgebonden in de tuin? Hoe dan ook, vaak zijn ze helemaal niks gewend en zeker niet het drukke Nederlandse verkeer: Auto’s, vrachtwagens, fietsers, mensen op skeelers, hardlopers, spelende kinderen. Allemaal dingen waarvan de hond kan schrikken en hierdoor weg wil rennen.


Gebruik daarom altijd de dubbel aangelijnde techniek: Een veiligheidstuig en een halsband, beiden met een aangelijnde riem en een koppellijntje (deze materialen worden door ons meegeleverd tijdens adoptie). Dit voelt misschien overdreven, maar mocht je hond schrikken en zich uit 1 van beiden wurmen, dan zorgt de andere lijn op deze manier voor extra veiligheid.

Je kan de lijn aan het tuig ook vastmaken aan een buikriem zodat je maar 1 lijn in je hand hebt. Gebruik geen flexlijn!!! Door de enorme kracht die de hond tijdens het rennen heeft kan deze flexlijn ineens uit je handen schieten en als een raket achter de hond aangaan wat natuurlijk extra angst met zich meebrengt.

Sommige honden zijn zo slim en handig dat ze uit ieder tuig weten te ontsnappen. Controleer het veiligheidstuig en de halsband regelmatig en voor iedere wandeling of deze nog intact zijn en geen zwakke plekken vertonen. Extra veiligheid bieden de 3-punts veiligheidstuigen. Tegen een meerprijs leveren we die graag, vraag hierom bij je contactpersoon. Gebruik de dubbel aangelijnde techniek minimaal de eerste drie maanden.

Mocht je uiteindelijk toch je hond willen loslaten probeer dit dan altijd op een veilige plek die omheind is! En het liefst ook een hoge omheining zodat je hond er niet gemakkelijk overheen kan springen. Op doggydate.nl vind je meerdere hondenspeeltuinen waar het veilig is om je hond los te laten en te laten rennen met anderen. Happy Dog Maspalomas organiseert ook meerdere dagen waarop je de honden veilig omheind met anderen kunt laten spelen. Vraag hierom bij je contactpersoon. Als dit goed gaat dan kun je weer op een veilige omheinde plek bij je in de buurt oefenen. Pas wanneer je hond dit goed beheerst onder verschillende omstandigheden (andere honden, mensen, kinderen in de buurt) dan kun je je hond veilig loslaten. Dit duurt vaak meerdere maanden om dit goed aan te leren. Ga niet te snel want voor je het weet moet je en wij op zoek naar een vermiste hond.


Mijn hond wordt vermist, wat nu?

Neem direct contact met ons op via het noodnummer en je contactpersoon.


Ga posten op de plek waar je hond vermist is geraakt. Leg kleding neer die naar jou  ruikt op de plek waar de hond is weggelopen, vaak komen honden weer terug naar deze plek. Stel ook kleding veilig in een plastic zak zodat er geen geurverlies is. Dit is belangrijk mocht de hond niet snel gevonden worden.

Zet bijvoorbeeld eten en drinken neer en ga dan op een veilige afstand zitten zodat je jouw hond zou kunnen roepen/lokken.


Wanneer honden ontsnappen uit angst, gaan ze in de vluchtmodus. Baasjes herkennen ze niet meer en mensen zijn eng. Wanneer je je hond ziet en wil lokken maak jezelf dan klein en gebruik woordjes/zinnen die je vaak tegen je hond zegt. Loop niet op de hond af en blijf rustig.


Probeer je hond alleen te pakken/grijpen wanneer je zeker weet dat je je hond te pakken krijgt, wanneer dit mislukt is er een hele grote kans dat je hond weer wegrent en dat je weer van vooraf aan kunt beginnen. Vraag ons om advies.


Wanneer je je hond weer hebt gevonden, meldt dit dan bij ons.

Wat kost een hond?


Een hond kost net als elk ander huisdier elke maand weer geld. Dit gaat niet alleen in het voer zitten maar ook dierenartskosten en de nodige verzorging. Helaas beginnen veel mensen aan een hond zonder dat ze een budget opstellen en komen er later achter dat een hond toch best wat geld kost. Dit is ook een van de belangrijkste redenen waarom honden naar het asiel worden gebracht. Het opstellen van een budget zodat je precies weet hoeveel geld je aan je hond moet uitgeven is erg belangrijk!

Hoeveel geld heb je te besteden aan je hond? Welke verzorging heeft hij allemaal nodig? Moet hij naar de trimsalon? Wat kost een hondencursus bij jou in de buurt? Ga je een hondensport beoefenen? En ook belangrijk, heb je voldoende tijd of moet je een dagopvang of hondenuitlaatservice inzetten.  Een goede voorbereiding is er belangrijk!

Een kleine hond heeft natuurlijk minder voer nodig dan een grotere hond dus daarin zullen de kosten een beetje verschillen. Gemiddeld kun je uitgaan van €40 tot €60 per maand, afhankelijk van het merk en de grootte van je hond. Heeft je hond problemen met bijvoorbeeld zijn vacht dan heb je speciale voeding nodig, dit kost iets meer dan normaal voer.

Spelen & bewegen
Een hond heeft beweging nodig, dus ook hiervoor zul je spullen moeten aanschaffen. Speciale honden, kauwspeelgoed, denkspelletjes, botten en wat dacht je van een cursus of hondensport? Heb je een boot en neem je de hond vaak mee, dan is een zwemvest erg verstandig om aan te schaffen.

Accessoires
Elke hond heeft zijn/haar eigen plekje nodig om te slapen of om zich even terug te kunnen trekken. Een bench, mand of kussen zul je dus moeten aanschaffen. Er zijn heel veel soorten maten.

Vachtverzorging
Sommige honden moeten elke 6 tot 8 weken naar de trimsalon. Zelf heb je ook spullen nodig om de vacht van je hond netjes en verzorgd te houden. Borstels, hondenshampoo, anti-vlooien middelen zijn hier voorbeelden van.

Een ongeluk zit in een klein hoekje
Naast de jaarlijkse controle en vaccinaties bij de dierenarts moet je ook geld apart zetten voor noodgevallen. Wat als je hond ineens ziek wordt en geopereerd moet worden? Je kunt hiervoor ook een verzekering afsluiten, kijk goed naar de voorwaarden en wat ze wel en niet vergoeden! Hierover verder meer.

Het afscheid
Het onontkoombare afscheid van je trouwe vriend kost, naast enorm emotioneel leed ook het bedrag van de crematie of het begraven.
Adoptie-vergoeding Happy Dog Maspalomas


Zoals in de reeds verstrekte informatie weergegeven, vraagt Happy Dog Maspalomas een adoptievergoeding van € 400,00. Dit bedrag wordt door ons gebruikt voor een deel van de gemaakte kosten.

Wat is in dit bedrag inbegrepen?

 • Microchip

 • Vaccinaties: pup / cocktail /  rabiës / booster

 • Ontwormen / ontvlooien

 • Test filaria / Middellandse zeeziekten (leishmania komt niet voor op Gran Canaria)

 • Castratie / sterilisatie indien de hond ouder is dan 7 maanden

 • Europees paspoort

 • Vlucht naar Nederland

 • Halsband en tuigje* met koppel-lijntje en  2 riemen

 • Overzetten van de chip op naam van de adoptant (NL) Petlook. In België moet dit bij de dierenarts door de adoptant zelf gebeuren


*Met betrekking tot het veiligheidstuig: Voor Podenco’s en vluchtgevaarlijke honden is een Houdini Tuig sterk aanbevolen. Deze kan via HDM verkregen worden voor een vergoeding van €30,- Euro.


Als er bijzonderheden geconstateerd zijn i.v.m. de gezondheid van de hond, hoort de adoptant dit vooraf en wordt geïnformeerd over evt. medicijnen / aanvullende behandelingen die gewenst zijn. De hond wordt daags voorafgaand aan de vlucht nog gecheckt door de dierenarts. Een gezondheidsverklaring wordt opgetekend in het paspoort.

Vanaf de datum van overdracht komen alle medische kosten voor rekening van de adoptant. Zie adoptie-overeenkomst.


Overige kosten / donateurs

Alle overige kosten, zoals het verblijf van de hond in de rescue (voeding, medicijnen, extra behandelingen, operaties, aanschaf benches) vervoer benches en honden etc. worden bekostigd uit de opbrengsten van donaties, veilingopbrengsten etc.

Registratie volgens de nieuwe regels.


UBN AANVRAGEN VOOR ADOPTANTEN EN OPVANGERS

Vanwege gewijzigde regels moet vanaf 1 november 2021 iedere adoptant en opvanger een UBN nummer aanvragen. Dit geldt alleen in Nederland. Dit UBN nummer wordt gebruikt bij de importregistratie van de honden, die alleen door de dierenarts gedaan mag worden en wel binnen 14 dagen na aankomst van de hond in Nederland. In De kosten van dit UBN nummer zijn €19. De adoptant/opvanger moet dus binnen 14 dagen met de hond naar de dierenarts. Voor opvanggezinnen wordt de €19 vergoed na ontvangst van de factuur.

In Belgie moet de hond binnen 8 dagen bij de dierenarts worden geregistreerd.Dit geldt alleen voor honden die na 1 november 2021 in Nederland zijn geimporteerd.


Hoe vraag je een UBN nummer aan:

Ga naar de website van RVO via de link :

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden

De geadopteerde hond en verzekeringen


Velen van jullie weten dat er ziektekostenverzekeringen voor dieren bestaan. Maar welke moet je afsluiten, en welke juist niet? Hoeveel kost het en welke kosten worden gedekt door de verzekering?

Dit verschilt per verzekeraar. Ook de leeftijd van de hond speelt vaak een grote rol in deze; ook het ras van de hond kan een rol spelen.

Stel jezelf de volgende vragen als je een verzekering af wilt sluiten:

 • Wat moet door de verzekering gedekt worden?

 • Zit er nog een eigen risico aan de verzekering?

 • Wat zijn de “zwakke” punten bij je hond; waar zou je de verzekering voor nodig moeten hebben?

Dit zijn een aantal vragen waar je je over moet buigen voor je een verzekering af gaat sluiten. Vaak is het voor jongere honden makkelijker en goedkoper om een verzekering af te sluiten dan voor wat oudere honden. Bij sommige verzekeraars kan je je hond zelfs maar tot een bepaalde leeftijd verzekeren. Een telefoontje voor inlichtingen naar een bepaalde verzekeringmaatschappij is dus ook zeker aan te raden alvorens je een verzekering afsluit. Let ook zeker op de kleine lettertjes, vaak onder de informatie. En zodra je de polis af wilt sluiten, lees het concept heel goed door zodat je niet voor een verrassing komt te staan in de toekomst.

Happy Dog Maspalomas (HDM) raadt aan om een hond te verzekeren om niet voor onverwachte uitgaven komen te staan. Dierenartskosten kunnen flink oplopen. HDM verplicht het zeker niet. Dit is de verantwoording van de adoptant zelf. Als je geen verzekering af wilt sluiten, is het wel heel verstandig om geld te reserveren wat hiervoor bestemd is.

Overweeg je een verzekering, informeer je goed vooraf. Typ bij Google in: hondenverzekeringen. Dan zie je vanzelf verschillende verzekeringen voorbij komen, ook de kosten hiervan, wat je eigen risico is, en wat er vergoed wordt. Wel is aan te raden om even telefonisch contact op te nemen om zo alles even goed door te spreken wat van belang is om te weten wat vergoed wordt en wat niet.  Vaak heeft de verzekeringsmaatschappij waar je al andere verzekeringen hebt lopen, ook wel een hondenverzekering.

Voorbeelden van hondenverzekeringen zijn:

 • Reaal Dier en Zorg 

 • Ohra

 • Petplan

 • Inshared

 • Aegon

 • Hema  e.v.a.

Op www.verzekering.nl/dierenverzekering/ kun je verschillende verzekeraars vergelijken.

Vraag ook zeker eens na bij je eigen dierenarts of die weet waar je het beste terecht kan, en waar hij/zij de beste ervaringen mee heeft. 
 


WA verzekering voor dieren


STEL

Je loopt gezellig met je hond, netjes op de stoep…. Vlak naast je scheert een fietser voorbij. Je hond schrikt en valt uit. Fietser valt om, fiets kapot en broek kapot.

Je loopt in het bos. Je hond loopt los in losloopgebied en raakt in gevecht met een andere hond. De hond heeft flinke bijtwonden en moet naar de dierenarts.

Je bent met je hond op bezoek bij vrienden. Jullie zitten in de tuin. In de tijd dat jullie gezellig zitten te babbelen, heeft je hond een stuk uit het bankstel gebeten. Of de bril van de heer des huizes in twee stukken gebeten. Of zoals boven een hap uit het been van de gastheer…….

In deze gevallen heb je echt je WA-verzekering nodig. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die dit soort kosten in de meeste gevallen dekt. De meeste mensen hebben deze verzekering al wel maar mocht dit niet zo zijn, sluit deze zeker af.


LET OP:

Als je je hond ongeoorloofd los hebt laten lopen, dekt de verzekering helemaal niets. Twijfel je eraan of de gegevens op juiste wijze bij je verzekeraar terecht komen, laat de politie ter plekke een politie-rapport opmaken. Kosten kunnen enorm oplopen.


Meer informatie via https://www.verzekering.nl/dierenverzekering/

Ziektes op Gran Canaria


Op Gran Canaria komen bij honden verschillende Middellandse zeeziektes voor. Onze honden worden hierop getest voordat ze naar Nederland komen. Dit wordt gedaan door middel van de SNAP 4Dx. Door middel van bloed kan hierbij worden aangetoond of de hond positief wordt getest op hartworm en de drie belangrijkste tekenziekten.


Hieronder vind je een korte samenvatting van deze ziektes en de symptomen. 


Hartworm (filaria)

Hartwormen worden overgedragen door muskieten. Wanneer een besmette muskiet een hond bijt, geeft hij de larven van de worm door die vervolgens door het lichaam migreren totdat ze in circa 3-4 maanden tijd hun uiteindelijke bestemming hebben bereikt (hart en longslagaderen); daar groeien ze binnen nog eens 3 maanden uit tot volwassen wormen (macrofilariae) en beginnen larven te produceren (microfilariae) die ongeveer 2 jaar kunnen overleven in de bloedsomloop.


De eerste tekenen bestaan uit af en toe hoesten en vermoeidheid; later wordt de hoest chronisch en gaat gepaard met een moeizame ademhaling – vooral tijdens en na lichaamsbeweging –, een lichte bloedarmoede en lusteloosheid. In vergevorderde gevallen kan de hond zelfs al na een lichte lichamelijke inspanning instorten. De meeste honden ontwikkelen uiteindelijk een congestief tekortschieten van de hartfunctie.


De behandeling van een hartwormbesmetting is een riskant proces. Zowel stervende hartwormen als hun larven kunnen leiden tot shock en embolie. Tijdens de behandeling moeten honden streng gecontroleerd worden op bijwerkingen en moet hun activiteit gedurende een paar weken beperkt worden. Bovendien – in vergevorderde gevallen – herstelt hun gezondheid zich niet; zelfs niet na een doeltreffende behandeling.


De honden die op Gran Canaria positief worden getest op hartworm, worden hiervoor direct behandeld. De behandeling bestaat uit twee keer in injectie met “Immiticide”. Dit is een behandeling van 2 dagen. Dit doodt in principe alle hartwormen. Ook geven wij nog een nabehandeling. Deze nabehandeling is niet verplicht maar doen wij wel uit voorzorg. Dit houdt in dat de hond een half jaar lang elke maand een tabletje “Carbotec” krijgt. Mocht deze nabehandeling nog niet klaar zijn als de hond naar Nederland komt, dan wordt deze medicatie met de hond meegeleverd.


Lyme
De ziekte van Lyme (of borreliose) is een ernstige aandoening voor mens en dier en komt naast de Zuidelijke landen ook in Nederland voor. Het wordt veroorzaakt na een besmetting van de Borrelia bacterie na de beet van een teek. Het type teek dat de bacterie kan overdragen is de Ixodes teek. De bacterie kan zich in wilde dieren (zoals herten zwijnen en reeën) vermeerderen zonder dat deze dieren ziek worden. Wanneer een teek zich voedt op zo’n geïnfecteerd dier, wordt de teek besmet. Deze teek kan dan op zijn beurt weer een ander dier en zelfs de mens besmetten.


Onderzoek heeft uitgewezen dat de teek zich minimaal 24 uur moet voeden om voldoende bacteriën over te dragen om ziekte te veroorzaken. Vroege verwijdering van teken verkleint dus de kans op ontwikkeling van ziekte.

Het meest voorkomende verschijnsel van de ziekte van Lyme is gewrichtsontsteking dat zich uit in plotselinge kreupelheid en pijn aan meerdere gewrichten. Andere verschijnselen zijn:

              - koorts

              - verlies van eetlust

              - uitdroging

              - sloomheid

              - gezwollen lymfeklieren


Belangrijk:

Een rode plek rondom de beet zoals we bij mensen met Lyme zien, zien we niet bij de hond of kat.
Het ontwikkelen van een bult op de plaats van de beet zegt niets over het wel of niet ontwikkelen van Lyme.


De behandeling van Lyme bestaat uit antibiotica. Preventieve maatregelen die genomen kunnen worden zijn het regelmatig toedienen van anti-tekenmiddel.Anaplasma

Anaplasma wordt door dezelfde teek overgebracht als de teek die zorgt voor de ziekte van lyme. Deze komt zowel in Zuidelijke landen als in Nederland voor.


Na 1 tot 2 weken na besmetting met Anaplasma wordt de hond ziek. 

De symptomen zijn:

 • Acute lusteloosheid

 • slechte eetlust

 • koorts

 • kreupelheid

 • bleke slijmvliezen

 • diarree

 • braken

 • huidbloedingen

 • benauwdheid

 • vergrote lymfeklieren

 • vergrote milt. 


Anaplasma wordt behandeld met een kuur van 3 tot 4 weken antibiotica, vaak Doxycycline. De meeste honden reageren snel op de behandeling en zijn vaak binnen 1-2 dagen na het begin van de behandeling klachtenvrij. Na een behandeling genezen de meeste honden geheel. Preventieve maatregelen die genomen kunnen worden zijn het regelmatig toedienen van anti-tekenmiddel.Ehrlichiose

Ehrlichiose is een ziekte die door teken wordt verspreid. Deze teken komen van oorsprong niet in Nederland voor. Wel in warmere landen zoals Zuid- en Oost Europa en de Antillen. Door een tekenbeet wordt de hond geïnfecteerd met Erhlichia, een bacterieachtig organisme. Na infectie vermeerderd de Ehrlichia en tast de witte bloedlichaampjes aan..


De eerste symptomen volgen 5 tot 20 dagen na de besmetting:

 • Koorts

 • Rillingen

 • gebrek aan eetlust

 • neerslachtigheid

 • bloedarmoede


Daarna komen de volgende symptomen (in mindere mate) voor:

 • gezwollen lymfeklieren

 • pijnlijke spieren en gewrichten

 • bloed in de urine

 • bloedingen in de neus en elders

 • ernstige rug- of nekpijn

 • oogproblemen (uitscheiding, infecties)

 • neurologische afwijkingen als toevallen of moeilijk lopen komen voor

 • problemen met de ademhaling of met het hart.


Indien vroeg ontdekt kan Ehrlichiose goed behandeld worden met antibiotica. Doxycyline is het middel van eerste keus en moet minimaal 3 weken maar soms ook wel enkele maanden gegeven worden.


Een enkele keer wordt de ziekte chronisch en zien we hele vage klachten; "de hond doet het niet goed, lijkt niet helemaal de oude meer". Bij situaties van weerstandsvermindering (stress, ziekte, ouderdom) kan de ziekte opnieuw de kop opsteken. Ook medicijngebruik (vooral Prednison!) kan de ziekte opnieuw doen opleven.

Zomer en teken


Bij het warmere weer is het weer tekentijd, ook in Nederland!!

Helaas hechten deze vervelende dieren zich ook op honden en katten. Bovendien heb je als honden- en katteneigenaar maar liefst 50% meer kans op een tekenbeet. 

Onbeschermde dieren kunnen levende teken mee naar huis nemen. Bescherm je huisdier hiertegen. Toch een teek? Haal de teek zo snel mogelijk weg. Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans op ziekteverwekkers. 

Verwijder de teek met een speciale tekentang, pincet of tekenkaart.

Pak de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop beet maar knijp niet in het lichaam. Trek de teek voorzichtig recht uit de huid. Gebruik geen alcohol, jodium of andere middelen. Preventieve maatregelen die genomen kunnen worden zijn het regelmatig toedienen van anti-tekenmiddel.


                                                                     

Vermissing of levensgevaar:


Bij vermissingen en/of levensbedreigende situaties: neem direct contact met ons op via het noodnummer wat je van ons krijgt zodra de hond bij je komt. Neem ook contact op met je contactpersoon bij Happy Dog Maspalomas.

            Wanneer de hond is weggelopen volg dan de aanwijzingen op die je krijgt van de medewerker van HDM. Zij zullen een zoekteam inschakelen.

Ga niet op eigen houtje meerdere zoekteams inschakelen want dan ontstaat er een klopjacht die de hond alleen maar verder wegjaagt. Voorkom dat mensen achter de hond aan gaan rennen. Een bange hond vlucht!

Wat doe je wel:    

 • Zet wat voer in een bakje voor de deur of in de tuin en laat de deur open. Zet ook een bakje water neer.

 • Als je de hond ziet maak je dan klein en probeer hem of haar te lokken met wat voer.

 • Houdt je mobiel bij de hand.

 • Stel een geurbron veilig voor een speurhond: Doe met een plastic zakje om je hand een dekentje, speeltje waar alleen de hond op heeft gelegen of mee heeft gespeeld in een grote zak en knoop deze goed dicht. Er mogen geen andere geuren aan komen.


N.B. Hond niet loslaten de eerste weken! Je kent de hond niet, weet niet waar deze van schrikt, dus loslaten is NOT DONE). De hond krijgt bij aankomst een veilig tuig en halsband met 2 riemen. Eerste 3 maanden dubbel aanlijnen en zo nodig langer. Ook in eigen tuin dubbel aanlijnen. VERMIJD STRESSVOLLE SITUATIES! Een adoptiehond heeft gemiddeld tussen de 3 en 10 maanden nodig om zich aan te passen aan zijn nieuwe situatie.

Tot slot


We hopen dat je voldoende informatie hebt gekregen om je te helpen bij het maken van een weloverwogen beslissing om een hond te adopteren. Mocht je nog vragen hebben, dan staan je contactpersonen voor je klaar om deze te beantwoorden. De contactpersoon die de eerste kennismaking met je heeft gedaan zal je ook samen met een medevrijwilliger blijven begeleiden. Je houdt dus het leven lang van de hond de mogelijkheid om ons om advies te vragen.  Indien je een hond van ons hebt geadopteerd, staan we ook altijd voor je klaar. De eerste tijd zullen we meermalen contact met je zoeken. Als het allemaal goed gaat, zal dit gaandeweg minder worden. We blijven echter altijd voor je klaarstaan met advies. Onze adoptanten nodigen we ook graag uit om deel te nemen aan de besloten groep van facebook: De Gouden Mandjes van Happy Dog Maspalomas. Leuk om verhaaltjes, foto’s en filmpjes uit te wisselen. Ook voor de medewerkers van de rescue in Gran Canaria is dit natuurlijk super leuk om te zien hoe goed de hondjes terecht zijn gekomen.

 Mocht je nu nog vragen hebben of ergens tegenaanlopen, vraag het gerust. Geen vraag is dom, niet vragen wel. Samen willen er ervoor zorgen dat de honden het goede leven krijgen dat ze verdienen. Ze geven je er ook een hoop liefde en dankbaarheid voor terug!

En daarom: adopt, don’t shop!! 

Team Happy Dog Maspalomas

Informatiepakket voor adoptanten: Welkom
bottom of page